B-orkest

Het B-orkest bestaat uit een gevarieerd gezelschap zoals; jeugdleden, jongvolwassenen en enkele oudere steunpilaren. Onder leiding van dirigente Froukje Hoekstra wordt wekelijks op maandagavond van 19.00-21.00 uur druk gerepeteerd in het Nootgebouw. Het B-orkest heeft haar eigen optredens en concoursdeelnames. Meerdere malen heeft het orkest deelgenomen aan een muziek festival in Rastede (Duitsland) en aan het muziekfestival op Schiermonnikoog, waar altijd goede resultaten zijn behaald.Ook speelt het B-orkest met enige regelmaat in verzorgingstehuizen en begeleiden zij kerkdiensten.

Dirigent: Froukje Hoekstra